Αθαμανικά Όρη Τζουμέρκα Άρτας: Κεντρικό Άρτας, το διαμάντι της κοιλάδας του Αράχθου! Εκεί τα κάνεις όλα!

Πηγή: Αθαμανικά Όρη Τζουμέρκα Άρτας: Κεντρικό Άρτας, το διαμάντι της κοιλάδας του Αράχθου! Εκεί τα κάνεις όλα!