Αθαμανικά Όρη Τζουμέρκα Άρτας: Στις όχθες του Αχελώου δροσίζονταν οι κόρες του Ποταμού, οι νύμφες Αχελωίδες

Πηγή: Αθαμανικά Όρη Τζουμέρκα Άρτας: Στις όχθες του Αχελώου δροσίζονταν οι κόρες του Ποταμού, οι νύμφες Αχελωίδες