Γέφυρα στο Ρέμα Γκοφρίτο

Βρίσκεται στο χωριό Αθαμάνιο. Γεφυρώνει το ομώνυμο ρέμα, που καταλήγει στον Σαραντάπορο.

Οδηγίες Πρόσβασης:  Στο κέντρο του χωριού.

Κοινότητα:  Αθαμάνιο

Ποταμός:  ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ