Γέφυρα στο Ρέμα Τσαγκαράκη

Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Αθαμάνιο. Γεφυρώνει το ομώνυμο ρέμα του ποταμού Σαραντάπορου, ο οποίος καταλήγει στον Άραχθο. Το χτισιμό του έγινε τα τέλη του 19ου αιώνα.

Οδηγίες Πρόσβασης:  Το συναντάμε μπαίνοντας στο Αθαμάνιο απο τον παλιό δρόμο.

Κοινότητα:  Αθαμάνιο

Ποταμός:  ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ