Γέφυρα του Μύλου

Τα λείψανα του πέτρινου γεφυριού που βρίσκονται κοντά στην γέφυρα Κοντοδήμα στο χωριό Παλαιοκάτουνο. Γεφύρωνε τον παραπόταμο του Άραχθου, Σαραντάπορο. Δίπλα του βρίσκεται ένας από τους παλιούς νερόμυλους της περιοχής.

Οδηγίες Πρόσβασης:  Μετά το γεφύρι του Κοντοδήμα και αφού οδηγήσουμε περίπου ένα χιλιόμετρο με κατεύθυνση προς Βουργαρέλι στρίβουμε δεξιά και πηγαίνοντας στο ποτάμι βλέπουμε μπροστά μας το γεφύρι του Μύλου.

Κοινότητα:  Παλαιοκάτουνο

Ποταμός:  ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ