Γέφυρα Χατζηγιανέϊκα

Βρίσκεται στο Αθαμάνιο. Γεφύρωνει το ρέμα Χατζηγιάννη, που καταλήγει στον Άραχθο. Χτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα.

Οδηγίες Πρόσβασης:  Βρίσκεται στο κέντρο του Αθαμάνιου.

Κοινότητα:  Αθαμάνιο

Ποταμός:  ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ