Γεφύρι Μεγάλη Βρύση

Μετά από το χωριό Βουργαρέλι, σε μια γραφική τοποθεσία με πλατάνια, βρίσκεται πέτρινο γεφύρι με ένα επιβλητικό τόξο. Γεφυρώνει ρέμα, το οποίο συνεχίζει και απολήγει στο Σαραντάπορο, παραπόταμο του Άραχθου ποταμού. Εξυπηρετούσε την επικοινωνία των γύρω χωριών μεταξύ τους και την επικοινωνία της Άρτης με τα ορεινά χωριά. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της Ηπειρώτικης λαϊκής αρχιτεκτονικής και τεχνικής στην κατασκευή των γεφυριών.Η κατασκευή του πιθανολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα.

Οδηγίες Πρόσβασης:  Το συναντάμε στο αριστερό μας χέρι πηγαίνοντας απο Βουργαρέλι για Αθαμάνιο.

Κοινότητα:  Βουργαρέλι

Ποταμός:  ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ