Γεφύρι στα Θεοδώριανα

Έξω απ’ το χωριό και πάνω στο δρόμο για τα Τρίκαλα, βρίσκεται το παλιό πέτρινο γεφύρι του ποταμού Γκούρα. Είναι μονότοξο. Χτίστηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα, με τη γνωστή ηπειρώτικη αρχιτεκτονική.

Οδηγίες Πρόσβασης:  Παίρνωντας το δρόμο απο Θεοδώριανα προς Τρίκαλα, συναντάμε το γεφύρι μόλις βγούμε απο το χωριό.

Κοινότητα:  Θεοδώριανα

Ποταμός:  ΑΧΕΛΩΟΣ