Γκρεμισμένο γεφύρι

Μονότοξο πετρογέφυρο που βρίσκεται δίπλα στο δρόμο από Βουργαρέλι προς Αθαμάνιο. Η καμάρα του έχει καταρρεύσει και σκεπάστηκε από σύγχρονο τσιμεντένιο κατάστρωμα. Γεφυρώνει ρέμα που καταλήγει στον Άραχθο.

Οδηγίες Πρόσβασης:  Το συναντάμε στο αριστερό μας χέρι βγαίνοντας από το Βουργαρέλι και οδηγώντας προς το Αθαμάνιο.

Κοινότητα:  Βουργαρέλι

Ποταμός:  ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ