Λαογραφικό Μουσείο Αγνάντων

Στη μόνιμη έκθεσή του περιλαμβάνει περίπου 500 αντικείμενα

Βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Αγνάντων, έδρα του πρώην ομώνυμου Δήμου και πιο συγκεκριμένα στην πλατεία Κοιμήσεως της Θεοτόκου, παραπλεύρως του αντιστοίχου Ι.Ν.

Εδρεύει σε κτήριο που στέγαζε το παλαιό δημαρχείο. (Φώτο)

Ιδρύθηκε και οργανώθηκε από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων, με σκοπό τη συλλογή, διάσωση, διατήρηση και έκθεση πάσης φύσεως λαογραφικού υλικού, το οποίο σχετίζεται με την πολιτιστική και πνευματική παράδοση των Τζουμέρκων, σύμφωνα με τους καταστατικούς στόχους της Εταιρείας. Το μουσείο εγκαινιάστηκε το 2009.

Στη μόνιμη έκθεσή του περιλαμβάνει περίπου 500 αντικείμενα. Το σύνολο των εκθεμάτων τοποθετούνται,  χρονολογικά, στο 19ο και 20ο αι. και προέρχονται από δωρεές κατοίκων των Τζουμέρκων.

Πρόκειται για αντιπροσωπευτικά δείγματα του τζουμερκιώτικου πολιτισμού σε όλες τις εκφάνσεις του, όπως διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του προ – βιομηχανικού τρόπου ζωής και παραγωγής π.χ. γεωργικά ή κτηνοτροφικά χρηστικά αντικείμενα, έργα και εργαλεία ξυλογλυπτικής, κεντητικής και υφαντικής, οικιακά σκεύη και οικοσκευές, παραδοσιακά μουσικά όργανα, φορεσιές και ενδύματα, καθώς και έργα αγγειοπλαστικής.

Πλησίον του κτηρίου του λαογραφικού μουσείο, σώζεται και είναι επισκέψιμο ένα παραδοσιακό συγκρότημα νερόμυλου – νεροτριβής.