Λεπιανά

Συνοικισμοί: Μακρύκαμπος, Ξηρικό

Το χωριό αρχίζει απ’τα Τζουμέρκα και φτάνει μέχρι τον Άραχθο ποταμό. Όλα τα σπίτια του, λιθόχτιστα, είναι βυθισμένα στο καταπράσινο χρώμα της πλούσιας βλάστησης. Έχει πολλές πηγές με δροσερό νερό καθώς επίσης και μέρη για ξεκούραση, περπάτημα και κάθε άλλου είδους δραστηριότητες. Βρίσκεται σε υψόμετρο 600 μ. ανάμεσα από τη Μικροσπηλιά και τη Ράμια, και απέχει 48 χλμ από την Άρτα και 62χλμ από τα Ιωάνιννα.

Στο χωριό βρίσκεται ο Ιερός Ναός Υπαπαντής, ο οποίος έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Ανεγέρθη το 1415 και παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Το χωριό πρέπει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση πολλά χρόνια προ της ανεγέρσεως του Ναού της Υπαπαντής. Κι αυτό αν λάβουμε υπόψιν τη χρονολογία 1415 που είναι χαραγμένη σε γωνιόλιθο της ΝΑ πλευράς του ναού. Το χωριό και κυρίως τα διώροφα πέτρινα σπίτια υπέστησαν πολλές καταστροφές από την επιδρομή και λεηλασία των Γερμανο-ιταλικών στρατευμάτων.