Νεραϊδογέφυρο στο Βουργαρέλι

ΝΕΡΑΙΔΟΓΕΦΥΡΟ-ΣΤΟ-ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

Μονότοξο γεφύρι που βρίσκεται στην Θέση Μπάρδα στο Βουργαρέλι. Χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Απο κάτω του περνάει ρέμα του Σαραντάπορου που καταλήγει στον Άραχθο.

Οδηγίες Πρόσβασης:  Το συναντάμε μπαίνοντας στο Βουργαρέλι ερχόμενοι από Άρτα! Βρίσκεται απο μονοπάτι που ακολουθούμε στο δεξί μας χέρι.