Νερόμυλος και νεροτριβή Κρυονερίου

Στο Κρυονέρι μπορεί να επισκεφτεί κάποιος το νερόμυλο που λειτουργεί ο πολιτιστικός σύλλογος Κρυονερίου στις όχθες του ποταμού Αράχθου. Τους μήνες από Απρίλιο έως Οκτώβριο, ο νερόμυλος λειτουργεί με φυσική ροή του νερού από τον Άραχθο. Μπορεί να δει κάποιος από κοντά τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο το σιτάρι και το καλαμπόκι γίνεται αλεύρι. Μπορεί επίσης να προμηθευτεί άριστης ποιότητας αλεύρι, για να φτιάξει το δικό του ψωμί, τραχανά και χυλοπίτες και να μάθει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο παρασκευής τους. Επίσης στη νεροτριβή μπορεί κάποιος να πλύνει ή να δει τον τρόπο με τον οποίο η δύναμη του νερού πλένει και καθαρίζει τα βαριά σκεπάσματα και στρωσίδια.